Fotografera och filma i tunnelbanan

Inspelning, fotografering och andra kommersiella aktiviteter

File 46

Tunnelbanan utgör en oerhört viktig beståndsdel i kollektivtrafiken i Stockholm - över en miljon resor görs dagligen vilket medför mycket liv och rörelse. Tunnelbanan är för många ett varumärke, för att dess miljöer är så familjära. Detta i sin tur medför ett stort intresse för att göra inspelningar och fotografera. Vi får dagligen in ett antal förfrågningar från olika håll om att just få fota och filma i tunnelbanan. Vi försöker alltid i möjligaste mån uppfylla de önskemål vi får in. Samtidigt kan vi tyvärr inte säga ja till allt.

SL har rättighet men inte skyldighet att upplåta utrymme för filmning och fotografering inom tunnelbanan. Utrymmena upplåts på kommersiella grunder och alla film- och fototillstånd hanteras av MTR Stockholm på uppdrag av SL.

För att kunna tillgodose att säkerhetsrisker undviks, resenärer inte störs och att trafiken och arbetet som krävs för att sköta tunnelbanan inte påverkas, begär vi att du söker tillstånd för fotograferingar och filminspelningar.

För nyhetsmedia

Nyhetsmedier som snabbt behöver tillgång till bildmaterial i våra miljöer, hänvisas till MTR Stockholms pressjour 08-5786 10 20 som omgående kan meddela trafikledningscentraler och andra berörda som behöver information om detta.

För privat bruk

Privatpersoner som vill fotografera eller filma i SLs miljöer för enskilt bruk behöver inte söka tillstånd. Detta förutsatt att de inte på något sätt påverkar eller stör den dagliga verksamheten.

I kommersiellt syfte

När syftet med filmning eller fotografering i SL-trafiken är kommersiellt skall gällande lagar och förordningar följas. Generellt tillämpas Internationella handelskammarens (ICC) regler.

Detta innebär att SLs miljöer inte får förekomma i sammanhang som gör reklam för tobak, alkoholhaltiga drycker, reklam som kan uppfattas som stötande, sedlighetssårande eller sårande mot folkgrupp, reklam riktad mot kollektivtrafiken och reklam som kan anses strida mot god marknadsföringssed.

Det är heller inte tillåtet att filma eller fotografera vandalisering eller graffiti, så kallad plankning, våld mot resenärer eller personal, rökning eller användande av illegala droger eller personer som vistas i SL-trafiken utan giltig biljett. Allmänt gäller att SL och SLs miljöer inte ska figurera i sammanhang som uppfattas som störande eller stötande.

Konsten i tunnelbanan

Tänk på att om du vill filma/fotografera konsten i tunnelbanan krävs både ett foto-/filmtillstånd från MTR och ett tillstånd från konstnären/annan upphovsrättsinnehavare (för att få använda materialet).

Läs mer om detta under Kundservice på SL:s webbplats 

Tillåtna tider

På vardagar är det endast tillåtet att filma eller fotografera under lågtrafik det vill säga måndag-fredag kl. 10:00 - 15:30 samt kl. 20:00 - 23:30. Tiderna på helgerna är mer flexibla och oftast kan tillstånd ges för att filma eller fotografera när som helst under dagen.

Kostnader

  • Filma eller fotografera halvdag 5 000 kr exkl moms*
  • Filma eller fotografera heldag 10 000 kr exkl moms*

(*Utöver grundavgiften debiteras kostnader för hyra av tåg, extra personal och övrigt tillkommande.)

Om syftet är att filma eller fotografera för skolarbete eller dylikt är kostnaden för ett heldagstillstånd 800 kr inkl moms mot uppvisande av studentlegitimation och/eller intyg från skolan.

Att söka tillstånd för att filma eller fotografera:

  1. Innan du fyller i vårt ansökningsformulär vill vi att du läser igenom de regler som gäller för att fota och filma inom tunnelbanan.
  2. När du läst våra regler fyller du i ansökningsformuläret och skickar det till oss. Var noga med att fylla i så många av uppgifterna som möjligt. Detta gör att vi får en bättre förståelse för vad du vill göra och då är också sannolikheten större att du får igenom ditt tillstånd.
  3. Självklart arbetar vi för att kunna ge dig svar så snart som din ansökan har inkommit till oss. Handläggningstiden är dock cirka 14 dagar, undantaget sommaren då du får räkna med tre veckor. Vi uppmanar dig därför att vara ute i så god tid som möjligt.
  4. För att få fota och/eller filma inom tunnelbanan behöver du ett skriftligt tillstånd. När din ansökan är godkänd skickar vi det till dig.
  5. Fototillståndet gäller inte som färdbevis. Samtliga som ska medverka vid fotograferingen eller filmningen behöver lösa färdbevis (köpa biljett) för att passera spärrlinjen. Det gäller även om fotografering eller filmning ska ske på plattformen samt även om medarbetare från MTR närvarar.

Länkar

* SL:s webbplats om att filma och fotografera i SL:s miljöer.

* På Spårvägsmuseets webbplats om konst och arkitektur i tunnelbanan.

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS).

Presskontakt MTR Stockholm

Tel: 08-578 610 20

Presstjänsten är bemannad dygnet runt, året om.