Världens vänligaste station presenteras på 21 olika språk

File 781

Jessica Thylander är en av dem som höjer stämningen på T-centralen.

 

Tillgänglighet, service och vänligt bemötande står högst på listan i sommar när MTR Stockholm satsar på att få nöjdare resenärer på T-centralen. Till hösten ska erfarenheterna vävas in i verksamheten på alla tunnelbanans stationer som är hundra till antalet.

MTRS har upptäckt att kundklagomål ofta har med språkliga missförstånd att göra, därför vill företaget nu slå ett slag för den mångfald som finns bland de anställda. Få företag har så många olika nationaliteter representerade i personalen, närmare bestämt 110 stycken. Det gör att de också kan informera på en mängd olika språk.

- Vi vill ge ett bra bemötande och bättre svar på frågor och på det här sättet kan vi öka både synligheten och tydligheten i vårt arbete, säger Linda Myhrman, arbetsmiljöspecialist på MTRS.

Över 40 medarbetare kommer att jobba tillsammans med fem stationschefer för att svara på frågor och förbättra servicen: spärrexpeditörer, kundservicevärdar och servicecoacher. På deras namnskyltar kommer det att finnas flaggor som representerar vilka olika språk de talar. Engelska, turkiska, kurdiska, urdu, tyska, spanska, franska, italienska, persiska, ryska, finska, kinesiska, arabiska och teckenspråk är redan klara.

- Framförallt kan vi underlätta för alla resenärer som inte talar svenska eller engelska, berättar Jessica Thylander som är stationschef för city och projektledare för införandet av språkflaggor.

- Sen har vi ju så otroligt många turister här under sommaren. Att öka servicen är förstås också ett sätt för MTR att stärka sitt varumärke.

Förutom språkflaggorna kommer sommarens pilotprojekt att leda till nya västar, så att servicepersonalen ska synas bättre i vimlet. Likaså har det utarbetats nytt informationsmaterial och svar på de vanligast ställda frågorna. I projektet ingår också coachning av medarbetarna för att kunna förbättra kundbemötandet och servicenivån.

- Det ska ju vara kul att ge service. Genom det här arbetet kan vi jobba bort mycket missnöje hos kunderna, genom att vara tillgängliga hela tiden och skapa en positivare stämning, både bland resenärerna och hos medarbetarna. Det handlar mycket om att se utmaningar istället för problem. Alla är delaktiga och de bästa förslagen till förbättringar kommer från medarbetarna själva som jobbat ute på stationerna. Vi vill få tag på guldkornen i deras service i vardagen så att fler får möjlighet att använda dem, säger Jessica Thylander som själv jobbat över 20 år i tunnelbanan.

- Våra medarbetare kan så mycket och är så duktiga och kommer med så många bra idéer! Vi vill göra deras vardag bättre också. Nu lägger vi i en extra växel och kör på i 190 med det här arbetet! säger Jessica och skrattar sitt stora varma leende.

Läs fler artiklar

File 782

Tunnelbanan Stockholms blodomlopp på flera sätt

Nu bidrar tunnelbanans medarbetare till blodomloppet genom att ge blod.

Till artikel